European Union

KOMPROMIS W SPRAWIE UKRAINY / ROSJA WSTĄPI DO UNII EUROPEJSKIEJ