peace

Po co utrzymywać pokój / wystarczy się nim dzielić