tolerance

Wybuchowe reakcje / zostawmy lekcjom chemii