Slot

Pękam z dumy na widok zieleni w mieście / beton