needs

WYSTARCZY ŻE WSZECHŚWIAT SIĘ ROZSZERZA / MOJE POTRZEBY NIE MUSZĄ