safety

JAK BEZPIECZNY JEST ŚWIAT GDY PRAWDA BYWA TAK GROŹNA