skogen

all makt / åt skogen // eller // all makt åt / skogen