gud

homofobi / skäms åke för sin kärlek / till gud