folk

jag undrar om vanligt folk någon gång kan göra mål i politiskt spel