om inte ens Tjecker och Slovaker kan komma överens är det väl bättre att folket sköter saker på världsnivå