Swedish

avsaknaden av bristen på mat / ett stort problem i västvärlden