Równowaga / nie staję na głowie przecież mogę się położyć / matka Loesje