Lehet, hogy szárnyalhatnánk is / ha nem élnénk olyan súlyos szavakkal