ech sinn de moien erwäscht an hunn d'welt viru menger dier fonnt