mobbing / det är klart att någon ser / men det är bekvämt att blunda