om du kastar snöboll / på mig / torkar jag dina vantar / på mitt / element