lissabonfördraget / att klä sig i boden / efter temperaturen i bryssel