färg / finns det olika våglängd / på / övertygelse