är det fortfarande / vitaminer / i frukt // om jag doppar den / i choklad