klimatförnekare // en sån utan mössa // på vintern