frihet // spring åt vilket håll du vill // även tillbaka