från a-kassa till a-lagare // blir det mer jämlikt då