jag köpte en större hårddisk / men mina drömmar / fick ändå inte plat(avklippt s)