skuldavskrivning / är det inte de rika skyldiga de fattiga / mer än så