efter människorätt och djurrätt vill Nuder också införa kötträtt