om rikspolisstyrelsen vill ha farligare ammunition / vill vi ha tre extraliv var