jag / har / bara / börjat (i växande fontstorlekar)