(sjö)livet kräver (b)lod (s)vett och (t)årar ibland