varför är alla viktiga frågor / fortfarande obesvarade