segnälkab alat nalläs rakurb gaj (ejseoL) (jag talar sällan baklänges)