skolan ab / våra betyg /faller/ med stockholmsbörsen