gränser / vad som skyddar från utsidan / begränsar insidan