jag tröttnade på att vänta / så jag gick / min egen väg