ännu en massaker / i landet där vapen betyder / frihet