Irak / landet där religionen staten och folket är enade / i en person