Fredsbevarande vapen / låt människan leva lycklig / i skräck