en gräns är egentligen en önskan till att gå vidare