varför känna till dina gränser // om du inte vet vad som finns på andra sidan