skolan jag räckte upp min hand och frågade vad meningen var