jorden är rund för att det inte ska finnas gränser