och eftersom alla tappade sina pass så upplöstes gränserna