på historiens sophög söker nationalister och gränsstolpar stöd hos varandra