nederland als een grote stad en dan verbieden we meteen het autogebruik binnen de bebouwde kom