Birma tegen de tijd dat de VN zijn uitvergaderd zijn die monniken alweer gereïncarneerd.