G8 Die millenniumdoelstellingen zijn niet voor het jaar 3000 gepland.