hoeveel calorien is neuspeuteren eigenlijk het broertje van