De commissie normen en waarden keurde meteen alle kabinetsplannen tot nu toe rigoureus af.