De vraag naar wie de grootste wordt bewijst hoezeer de politiek nog een mannenbolwerk is