Pas toen Netanyahu boven op de berg twee stenen tafelen op z'n knar kreeg begon het hem te dagen