Waar ze in Indonesi‰ de vakbondsleiders nog gewoon ophangen promoveren wij ze weg als minister-president